Biserica Banului

Biserica Banului din Buzău, cu hramul Buna Vestire, monument istoric și de arhitectură, este menționată în documente din anul 1571. La început a fost mănăstire, ridicată de vistierul Andronic Cantacuzino pe locul unei mici biserici, mult mai vechi.

Din vechea biserică a Banului se păstrează până astăzi o icoană a Maicii Domnului, despre care se spune că este făcătoare de minuni. Despre mănăstirea de călugări Banu nu se mai vorbește nimic până în anul 1722, când s-a început zidirea actualei biserici, în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu. A funcționat ca mănăstire până în anul 1884, de când a rămas biserică de parohie. Numele ei provine de la dregătoria ctitorului, devenit mare ban în 1593. Biserica Banu este construită în stilul mănăstirilor din nordul Moldovei. Are acoperișul din țiglă smălțuită policromă.