Buna Vestire, Vernesti

Biserica Buna Vestire din Vernesti este un monument de arhitectură ecleziastică ridicat cu mai bine de trei secole în urmă. În jurul anului 1805 era cunoscută ca Mănăstirea Verneștilor. Pictura realizată în anul 1721 este cea mai veche pictură originală încă vizibilă din împrejurimile Buzăului. 

Biserica este împrejmuită cu un zid nu prea înalt, ridicat din piatră de râu și cărămidă. Fiind grav afectată de cutremure, intemperii și de scurgerea timpului, a stat multă vreme ferecată și abandonată. Cu câțiva ani în urmă a fost restaurată și consolidată, în jurul ei înființându-se Parohia Vernești II.

Biserica Buna Vestire din Vernesti a fost construită în perioada anilor 1714-1715. Pisania de piatră aflată deasupra ușii de la intrare, scrisă cu litere chirilice, menționează că biserica a fost zidită în anul 1714 și pictată în anul 1721 cu toată cheltuiala jupânilor Jipa și Lefter, fii ai logofătului Stanciu Vernescu. Zidul de incintă, făcut din piatră și cărămidă, figurează și el pe lista monumentelor istorice. Planul bisericii este dreptunghiular, fără abside laterale, cu altar exterior în șapte laturi, cu turn clopotniță peste pronaos. Turla are formă octogonală, pe schelet din lemn la interior și tencuită la exterior. Ancadramentul ușii de la intrare este împodobit cu caneluri săpate în piatră. Pridvorul se sprijină pe coloane puternice, făcute din cărămidă, unite între ele prin arcuri trilobate, întărite cu tiranți din lemn, în stil brâncovenesc.