Capela Pacleanu

Capela familei Pâcleanu este astăzi doar o ruină fascinantă ce poate fi admirată fără mare efort în Vintilă Vodă, cocoțată pe muchea unui delușor, peste drum de spital. După o încercare eșuată de strămutare în Buzău, capela Pacleanu, un adevărat monument arhitectonic, zace acum în paragină, deteriorată mai mult de acțiunea vremii decât de mâna vizitatorilor întâmplători.

Capela a fost construită de meșteri italieni, în 1896, conform dorinței și indicațiilor boierului: capela să se construiască de zid cu piatră cioplită de la temelie, cel puțin de doi metri și de aici în sus cu zid de cărămidă bună, învelită cu material bun și solid să fie de un stil artistic, bine zugravită să fie înzestrată cu odăjdii și toate obiectele necesare cu care să se cheltuiască până la patruzeci – cincizeci mii de lei, să fie întotdeauna în bună stare încât niciodată să se ruineze, să se atașeze preot permanent pentru serviciul divin.

Alexandru D. Pâcleanu, născut în 1832, a jucat un rol important pe Valea Slănicului și în comuna Vintilă Vodă. După încheierea studiilor a intrat în politică. A fost prefect, mai târziu fiind ales deputat, apoi senator din partea Partidului Național Liberal. Mare filantrop, Alexandru D. Pâcleanu a construit școala din Schei pe terenul său, clădirea poștei (actuala primărie din Vintilă Vodă), cazarma și spitalul din localitate, în apropierea căruia a fost înălțată și capela Pacleanu. S-a implicat în educația copiilor, construind mai multe școli și făcând importante donații de carte. A murit în 1904, fiind înmormântat nu în superba capelă, ci în cimitirul Dumbrava din Buzău.