O fostă cariera de diatomit poate fi explorată pe malul stâng al Buzăului, la confluenţa cu valea Sibiciului. Diatomitul s-a exploatat de aici, din dealul Burdușoaia, mai bine de-o jumătate de secol, până pe la începutul noului mileniu. Cariera de diatomit a fost abandonată deși depozitul oligocen de aici este unicul de mari dimensiuni din țară. Dacă aveți drum, locul, acum cu aspect de munte cu vârful retezat, este chiar interesant de vizitat.

Diatomitul, aparent asemănător cu creta, este o rocă sedimentară silicioasă, formată din roci stratiforme care au în constituție cam 50% resturi de diatomee prinse într-o masă de opal, de culoare alb-gălbuie până la brună, friabile și aspre la pipăit, cu textură omogenă și cu porozitate ridicată. Roca este ușoară și are densitate scăzută. Materialul din care este alcătuit diatomitul este oxidul de siliciu, neutru din punct de vedere chimic, care nu se dizolvă în apă și care privit la microscop are diferite forme de cristalizare. Se folosește ca material izolant, ca material filtrant, ca agregat pentru betoane, drept suport pentru fabricarea dinamitei și a altor explozivi, dar nu numai.