Celebra Casa cu blazoane din comuna Chiojdu, clădire veche de aproape trei secole, cea despre care eronat se afirmă că apare pe bancnota de 10 lei, a intrat de curând în circuitul turistic. Casa a fost restaurată de către Uniunea Arhitecților din România, actualul ei proprietar.

Clădirea monument istoric a fost ridicată la mijlocul sec. al XVIII-lea și supusă unei intervenții radicale la începutul secolului al XIX-lea, când a fost extinsă. Din etapa originară s-a păstrat colonada și grinda fruntară de la foișor, modelată manual din lemn de stejar, cu motive decorative de sorginte simbolică. Intervenția de restaurare a vizat recuperarea tuturor elementelor valoroase care s-au păstrat, respectiv colonada foișorului cu stâlpi din lemn fasonați manual și grinda superioară cu decorații complexe sugerând coarnele de berbec, discul solar, motive simbolice coborând din repertoriul străvechi și decorațiile din stucatură modelate la poziție datând din anul 1826.

Casa cu blazoane a fost ridicată de moşnenii izbăşoi, ţărani liberi, deţinători de moşii întinse, stăpânite în devălmăşie, ipostază socială nemaiîntâlnită în nicio altă ţară din Europa, după cum apreciază experţii Uniunii Arhitecților. În secolul al XIX-lea a fost pentru mult timp reşedinţa şefului de garnizoană militară. Sunt documente care atestă că a fost renovată în 1828 şi de atunci a fost locuită, până în 2000, când a fost cumpărată de un tânăr din zonă, de la doi bătrâni.

Numele clădirii este dat de blazoanele de deasupra intrării principale, cel din mijloc reprezentând vulturul bicefal, simbol al împăraţilor bizantini, care a aparţinut familiei Cantacuzinilor, stabilite în ţările române după căderea Bizanţului, la 1453.

Muzeul Casa cu blazoane poate fi vizitat cu programare telefonică zilnic, între orele 10 și 17, iar duminica, între orele 10 și 16. Vizitele se anunță la numerele 0785.645.076 sau 0737.030.006. Intrarea este liberă.