Casa Saseanu

Casa Saseanu din Bâscenii de Jos, azi monument istoric, a fost ridicată de boierul Constantin Săseanu chiar în anul marii răscoale, 1907. Familia Săseanu, proprietara conacului, își are originea într-o zonă de sași din sudul Transilvaniei.

Familia Săsenilor era atestată ca membră a comunităţii săteşti încă din anul 1617, când un anume Stan Mărgineanu cumpăra moşii la Bâsceni. Urmaşul acestuia este Radu Săseanu, cunoscut şi cu numele de Mărgineanu. Nici Tudor Săseanu nu este un anonim în istoria locală. Cunoscut mai ales drept ctitor al bisericii din Bâscenii de Jos, el face parte dintr-o familie a cărei istorie poate fi urmărită de la începutul sec. XVII. Tudor Săseanu este fiul preotului Mihai Săseanu, protopop de Aninoasa. Menţionat cu titlul de logofăt în 1756 şi 1760, în pisania bisericii din Bâscenii de Jos este trecut cu funcţia de vătaf al plaiului Săcuieni.

După naționalizare, casa Saseanu a fost împărțiă funcțional, partea dinspre stradă devenind magazinul satului, iar cea din spate rămânând spațiu de locuit pentru foștii proprietari, deveniți chiriași. Între timp, fără modificări și distrugeri majore, conacul a revenit în proprietatea familiei Săseanu, fiind astăzi un fel de casă de vacanță. Poate fi vizitată cu acordul proprietarilor.

Satul Bâscenii de Jos are o veche atestare documentară, încă din sec. XVI. Era iniţial un sat de moşneni care pe la începutul sec. XVII se spărsese în cete de neam umblătoare pe bătrâni. În cursul sec. al XVII-lea, o parte dintre moşii sunt cumpărate de Şerban Cantacuzino. Din cauza datoriilor acumulate, urmaşii lui Mihai Cantacuzino, Safta Ghica, Bălaşa Greceanu şi Constantin Dudescu vând episcopului Misail al Buzăului o parte dintre proprietăţi, la 5 februarie 1739. Acesta, la rândul său le vinde la 20 mai 1741 protopopului de Aninoasa, Mihai Săseanu.