Casa Vergu Manaila

Casa Vergu Manaila a fost atestată documentar în 1794 și naţionalizată în 1948. Ajunsă în paragină, a fost reconstituită după imagini vechi (reconstruită de la zero, nu restaurată) în perioada 1971-1974, pe vechea fundaţie. Se pare că, exceptând o grindă din demisol, nimic nu mai aparține veacului al XVIII-lea. Ca stil arhitectural, clădirea îmbină stilul vechi, popular, cu cel brâncovenesc. Este monument istoric.

Construcția este pe parter înalt, cu o pivniță amplă. Numele casei e dat de cele două familii boiereşti cărora le-a aparținut, Vergu şi Mănăilă, unite prin căsătorie. Familia Mănăilă era originară din Bălişoara, sat al comunei Costeşti, azi Budişteni. Mănăilă a fost mare căpitan şi avea strânse legături cu domnitorul Constantin Brâncoveanu. Nepoata lui Mănăilă, Maria, zisă şi Minculeasa, după numele soţului său, medelnicerul Mihail Mincu, ctitorul Bisericii Gârlaşi, a fondat în 1792 spitalul cu acelaşi nume, al treilea din ţară la vremea respectivă. Doamna Maria se recăsătoreşte în 1779 cu stolnicul Nicolae Vergu. Cei doi soţi au fost proprietarii conacului Vergu Mănăilă, a cărui curte cuprindea străzile Războieni, George Emil Palade şi Independenţei de astăzi. Din 1976, casa Vergu Manaila reconstruită găzduiește Colecţia de etnografie şi artă populară, secție a Muzeului Judeţean Buzău. Informații, la 0238 435 604.