Complexul rupestru Braiesti

Mai sus de Valea lui Șerp, dominată de cunoscuta grotă Căsoaia, intrând pe Izvorul Călugărului dinspre valea Pârâului Bălăneasa, pe versanții din dreapta acestuia se descriu mai multe scobituri, asemeni unor bârloage. Suntem la complexul rupestru Braiesti.

Localnicii susțin c-ar fi vreo zece grote, eu am descoperit doar cinci și toate ar prezenta urme antropice, dovada clară a unor grote amenajate pentru locuire încă din vremuri foarte vechi. Dispoziția și așezarea lor într-o sălbăticie greu de descris au favorizat clar, așa cum susține și tradiția, anahoretismul creștinesc, fiind tocmai potrivite vieții ascetice, ce independent de voința cuiva și-au însușit-o și perpetuat-o cei ce au marcat începuturile creștinismului în regiunea Munților Buzăului.

Diana Gavrilă