Conacul Marghiloman

Conacul Marghiloman din Fundeni, comuna Zărnești, a fost construit între 1889 și 1905 ca reședință de vară a familiei și centru administrativ al moșiei Fundeni – Tulbureasca, întinsă pe 254 de hectare. Schimonosit la față dar încă în picioare, se regăsește astăzi pe lista monumentelor istorice.

În jurul conacului din Fundeni a fost organizată piața agroalimentară a satului, cu tarabe și o parcare încăpătoare. Clădirea, de dimensiuni relativ modeste, se află azi într-o stare avansată de degradare, părând gata să se prăbușească. Are aspect de magazin universal sătesc abandonat. În Tranziție, o aripă laterală a găzduit la un moment dat o farmacie pentru plante și animale, după cum se deduce din inscripțiile încă vizibile. Fiind singura clădire mai răsărită din sat, este posibil ca după Naționalizare să fi găzduit sediul IAS-ului local, ca mai toate conacele din regiune confiscate. Construită pe două nivele și cu pivniță, clădirea mai păstrează din vremurile de glorie câteva blazoane, dantelăriile din lemn traforat de sub acoperișuri și o balustradă din fier forjat la etaj, pe balconul de deasupra intrării principale. În anul 2010 a fost inclusă pe lista monumentelor istorice, dar asta nu pare să-i folosească la nimic.