Regiunea Dealu Mare este localizată în dealurile Subcarpaților de curbură, la limita Câmpiei Române, în judeţele Buzău și Prahova. Se desfăşoară pe o lungime de aproximativ 65 de kilometri şi o lăţime între trei şi 12 kilometri, între apa Buzăului, la est, și cea a Teleajenului, la vest, cu un maximum de înălțime în vârful Istrița.

Podgoria Dealu Mare este cea mai compactă zonă viticolă din România, masivul găzduind aproximativ 15 000 hectare de viță de vie. Podgoria are o istorie veche. Dezvoltarea ei a fost favorizată, de-a lungul timpului, atât de condițiile naturale foarte prielnice viţei de vie, cât şi de căile uşoare de transport peste munți, care înlesneau comerţul cu vin. Existenţa viilor din cele mai vechi timpuri pe aceste dealuri a fost confirmată de săpăturile arheologice, resturile ceramice şi toponimia atestând prezenţa plantaţiilor viticole. Primele documente scrise despre existenţa culturii viţei de vie în zonă datează din secolele XIV şi XV. Pe Dealu Mare, cultura viţei de vie a devenit o tradiţie transmisă din generaţie în generaţie, ea făcând parte din modul de viaţă al satelor de podgoreni.