Gaura Hotilor

În satul Stănila, la Piatra Hurducului, o excavație croită ca adăpost pentru cei care au pribegit prin aceste locuri denotă curaj, ambiție și foarte multă inspirație. Localnicii o numesc Gaura Hotilor.

Blocuri întregi de gresie au fost desprinse din munte cu pene din lemn, rezultând un spațiu destul de sigur și încăpător. Suspendată la vreo cinci metri deasupra nivelului de calcare, grota ar fi avut o ieșire în partea de sus, coridor blocat acum de o piatră, căzută cel mai probabil în timpul cutremurului din ’77. Mai demult, copiii, jucându-se în acest loc, au găsit unelte din fier ruginite, bucăți de arme și fragmente de vase. În spatele culmii, căutătorii de comori au săpat adevărate tranșee, unde au fost descoperite resturi de lemn ars și ceramică. Pe vârf am găsit și o serie de însemne, în general asemănătoare celor întâlnite la Broscaru, Policiori și Căsoaia.

În muchie la Deluț, în punctul numit Pe luturi, deasupra cătunului Smărăndari, încorporat la satul Stănila, un amator a descoperit un cimitir, presupunând morminte zidite cu piatră, urmele săpăturilor văzându-se și astăzi. Același amator ar fi descoperit prin preajmă obiecte casnice și de podoabă.

Diana Gavrilă