Mănăstirea Sfânta Treime – Podul Bulgarului a fost ctitorită de credincioșii din zona Râmnicu Sărat în anii ’40 ai secolului trecut. Biserica de lemn a fost ridicată între 1946 și 1948. A doua biserică, închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, a fost zidită între anii 1954 și 1955.

Denumirea populară a mănăstirii, Podul Bulgarului, are la bază o legendă. Se spune că în zona actualului lăcaș drumul care lega Țara Românească de Moldova trecea printr-o râpă mare. Drumeții care o traversau erau adeseori jefuiți de tâlhari. Un bulgar stabilit în acest loc a rezolvat problema, construind pe cheltuiala sa un pod peste râpă, pentru traversarea căruia percepea o taxă. Se mai spune că, înainte de a muri, bulgarul a avut o viziune prin care i s-a poruncit să construiască aici și o mănăstire.

Lăcașul a fost desființat în anul 1959 și reînființat în 1990, ca mănăstire de maici. Alte informații despre mănăstire pot fi aflate la 0730.835.602.