Manastirea Poiana Marului

Manastirea Poiana Marului se află pe DJ 204C, la limita dintre județele Buzău și Vrancea, nu departe de Bisoca, într-un loc retras și liniștit din mijlocul pădurii, la 650 m altitudine.

Manastirea Poiana Marului, astăzi cu obște de maici, a fost ctitorită în 1730 de Constantin Mavrocordat. Biserica de lemn și chiliile au ars în 1771 și au fost refăcute între 1780 și 1784. Cea de-a doua biserică, tot din lemn, s-a construit în 1810 – 1812, prin strădania starețului Teodosie al II-lea. Incendiul din februarie 1879 arde clădirea în care se afla stăreția, trapeza și rândul chiliilor de lângă arhondărie. Schitul și-a mai prelungit viața până în 1893, când a fost desființat. S-a reînființat în 1938 ca mănăstire de maici. În 1956 cele două biserici au fost renovate de Comisia Monumentelor Istorice. Între 1990 și 2010 redevine mănăstire de călugari, apoi din nou de maici…

Biserica mare este construită în formă de cruce, din bârne de stejar îmbinate cu scândură. Are un pridvor deschis susținut de șase stâlpi de lemn uniți sus prin arcade semicirculare, iar jos are un grilaj de lemn înalt de 1,2 m. În exterior fațadele au un brâu deasupra căruia se află pictură pe lemn ocrotită de streașina largă a acoperișului. Cele cinci turle hexagonale sunt așezate câte una pe altar, pe naos și pronaos și încă două mai mici pe sâni. Acoperișul turlelor este de tablă în solzi, iar biserica este acoperită cu șindrilă. Biserica din cimitir este tot din lemn, în formă de navă. Are o singură turlă joasă pe pronaos. Acoperișul este din șindrilă. Intrarea în incintă se face prin gangul clopotniței care se află la 40 m în dreapta bisericii mari. Este construită din lemn, în 1935, la cererea episcopului Ghenadie Niculescu. Pictura bisericii mari este realizată în ulei direct pe lemn, în stil neobizantin influențat de cel rusesc și este așezată pe trei nivele. Paraclisul, clădit din lemn în 1991, a fost pictat de arhidiaconul Gabriel Sibiescu. Tot în 1991 s-a mai construit o casă arhierească și s-a renovat pavilionul mare în care se află trapeza și camera pentru oaspeți. În incintă mai erau trei clădiri, una de lemn și două din zid, pentru chilii, dar și alte clădiri gospodărești. O parte au ars recent.

Manastirea Poiana Marului a fost un important centru monastic și cultural. Aici a stărețit Cuviosul Vasile, marele organizator al monahismului, aici a fost surghiunit în 1839 poetul protestatar Cezar Bolliac și tot aici poposea adesea scriitorul Alexandru Vlahuță, care povestește în România Pitorească despre frumusețea acestor locuri, însoțit de prietenul său Barbu Ștefănescu Delavrancea. Informații despre manastirea Poiana Marului pot fi obținute la 0765.315.388.