Manastirea Vintila Voda

Din fosta mănăstire ctitorită de familia domnitorului Vintilă Vodă la Menedic, apoi demolată în 1748 și reconstruită în sat, mai sunt astăzi în picioare doar biserica (devenită parohială), clopotnița și câteva ziduri ruinate, dar pitorești.

În urma încetării existenței vechii mănăstiri a domnitorului Vintilă Vodă, în acest loc o fost înființată Parohia Vintilă Vodă. Actuala biserică de zid, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae a fost ridicată în anul 1846, în timpul egumenului Teofilact (1842-1846) și sub păstorirea Episcopului Chesarie Căpățână (1825-1846), pe amprenta vechii biserici din lemn care se dărâmase complet. După cutremurul din 1977, care a contribuit decisiv la ruinarea mănăstirii, s-au realizat lucrări de consolidare și restaurare doar la lăcașul de cult. Astăzi, biserica, clopotnița, ruinele fostei stăreții și ale zidului împrejmuitor sunt monumente istorice și fac parte din patrimoniul național. La fel și icoanele din catapeteasmă, datând din secolul al XIX-lea, opere ale lui Nicolae Teodorescu pitarul.