Mormantul Doamnei Neaga

Bisericuța de lemn lutuit din Buda-Crăciunești, comuna Cislău, cu hramul Înălțarea Domnului, astăzi monument istoric (împreună cu clopotnița), a fost ridicată în 1791. Din 1936, aici se odihnesc rămășițele pământești ale Doamnei Neaga, soția domnitorului Mihnea Turcitul.

Mormantul Doamnei Neaga (1565-1623!) alături de altele ale neamului său, au fost descoperite de căutătorii de comori în anii 1930-1931, cercetările arheologice fiind apoi realizate sub îndrumarea lui Nicolae Iorga însuși. S-au găsit atunci mormintele și s-au păstrat lespezile funerare ale rudelor sale, între care și părintele său, marele clucer Vlaicu. Trei dintre copiii săi au fost descoperiți într-un mormânt comun. Odiseea pietrei comemorative (o adevărată operă de artă) dedicată soției lui Mihnea Vodă (Turcitul), începând de la găsirea osemintelor și până la reînhumarea acestora în biserica Înălțarea Domnului din Buda-Crăciunești, o descoperiți din documentele vremii, în butonul detalii.

Osemintele Doamnei Neaga odihnesc în mica biserică din sat, în pridvorul închis, acoperite de o mică inscripție de marmură albă, pusă în anii interbelici prin grija Comisiunii Monumentelor Istorice: Aici odihnesc oasele Neagăi, Doamna Țării Românești, soția lui Mihnea Vodă, ale tatălui ei, Vlaicu, și ale altor rude – C.M.I. 1936. Piatra de mormânt a fost amplasată peste locul unde au fost depuse osemintele, în colțul din stânga al pronaosului față de ușa de intrare.

De mai mulți ani biserica veche din Buda, monument istoric, este în conservare, intrarea fiind restricționată. Accesul în proximitate este foarte la îndemână prin DJ102C, Trans Cislău.