Pestera din Culmea Pietrei

Ținând drumul care traversează satul Ruginoasa spre nord, de-a lungul pârâului Pârscovel, trecând prin punctul La oale, cavități adânci săpate în albie de apele acestuia, răsucindu-te pe după Culmea Pietrei, sau Piatra Lungă cum o numesc localnicii, se ajunge la Pestera din Culmea Pietrei.

Descoperită în 1975 de Ioan Săparu din comuna Brăești, grota ar fi fost locuită la sfârșitul sec. al XIV-lea și începutul sec. al XV-lea. Prăbușindu-se peretele în care era săpată intrarea, deschiderea, mult mai mică în trecut, s-a lărgit. Se păstrează câteva inscripții în alfabet chirilic și anul 7022 (1414 d.Ch.). La întoarcere se poate traversa stânca de la baza Stâncii Vulturului, un masiv a cărui structură pare să fi fost supusă unor temperaturi extrem de ridicate, ca și când zeci de trâmbe de foc ar fi fost azvârlite asupra sa. Peste lustrul natural au fost săpate cu migală urme pentru picior, spre a ușura trecerea. În stâncile ce mărginesc valea se întrevăd locașuri pentru grinzi. La fel și în albia pietroasă a pârâului, posibil create pentru piuă sau fierăstrău.

Diana Gavrilă