Schitul Cetatuia

Pornind pe DN10 până în localitatea Măgura, apoi pe DJ 203G spre Tabăra de sculptură cu același nume, cu puțin efort se ajunge la Schitul Cetatuia, a cărui biserică poartă hramul Schimbarea la Față. Schitul este situat pe vârful Cetățuia, în partea nord-vestică a Dealului Ciolanu, oferind privirii o panoramă emoționantă.

Arheologii au găsit la schitul Cetatuia fragmente de vase lucrate fără roata olarului, aparţinând culturii Monteoru, datate de acum circa 3.700 – 4.000 de ani și probabil și din epoca migrației popoarelor, expuse acum la muzeul schitului. Se mai spune că aici ar fi existat o cetate dacică și trei tunele de evacuare spre Pârscov, Buzău și Pietroasele. În primii ani ai creștinismului a existat o bisericuță din lemn, învelită cu șindrilă, ce a fost refăcută prin sec. al IX-lea.

Biserica cea veche a schitului poartă hramul Schimbarea la Față și a fost realizată în perioada 1854-1862. Lacașul nu impresionează prin dimensiuni. Este o construcție în formă de cruce, ridicată din blocuri de calcar cioplite manual, netencuite, și are o singură turlă octogonală. Pe la jumătatea sec. al XIX-lea, regele Carol I donează o importantă sumă de bani pentru pictură. În vremea cât era ucenic al unchiului său la Mănăstirea Ciolanu, Gheorghe Tattarescu realizează pe lângă pictura bisericii de pe Vârful Cetățuia și Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului. Catapeteasma este sculptată de călugării meştesugari din această obște. În biserică se află mai multe oseminte ce răspândesc o mireasmă aparte. În dreapta intrării în biserică se află o cruce mare, cu inscripție, ridicată în 1849 de doi călugări. În 1952 moare ultimul călugăr și schitul rămâne închis până în anul 1990. După această dată mai viețuiesc aici doi călugări, iar din 2003 au fost aduse măicuțe, care s-au confruntat multă vreme cu cele mai grele nevoințe: lipsa apei, a curentului electric și chiar a căldurii (lipsa chibriturilor). În prezent, situația e mult schimbată. Până în 2007, la Schitul Cetatuia s-a ridicat un nou lăcaș – paraclisul, cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Alte informații despre schit pot fi obținute la  0745 227 777.

Didina Constanda