Voronetul Buzaului

Biserica Sf Nicolae din Bâscenii de Jos (comuna Calvini) a fost ctitorită în anul 1775 de vătaful de plai Tudor Săseanu, fiind pictată în 1797, apoi reparată în 1863 şi 1879, și recent restaurată. Adăposteşte un ansamblu valoros de pictură murală, bogat în elemente decorative care interpretează în spirit popular temele iconografice tradiţionale, decor

Conacul Saseanu

Casa Saseanu din Bâscenii de Jos, azi monument istoric, a fost ridicată de boierul Constantin Săseanu chiar în anul marii răscoale, 1907. Familia Săseanu, proprietara conacului, își are originea într-o zonă de sași din sudul Transilvaniei. Familia Săsenilor era atestată ca membră a comunităţii săteşti încă din anul