Voronetul Buzaului

Biserica Sf Nicolae din Bâscenii de Jos (comuna Calvini) a fost ctitorită în anul 1775 de vătaful de plai Tudor Săseanu, fiind pictată în 1797, apoi reparată în 1863 şi 1879, și recent restaurată. Adăposteşte un ansamblu valoros de pictură murală, bogat în elemente decorative care interpretează în spirit popular temele iconografice tradiţionale, decor