Dogaritul

Dacă un tâmplar priceput sau mai puțin învățat să simtă lemnul încă putem găsi, cu dogarii nu se întâmplă același lucru. Din ce în ce mai mică devine această breaslă a meșteșugarilor care odinioară lucrau butoaie, putini, găleți. Dogaritul tradițional este aproape uitat. Mai mult decât un simplu

Lada de zestre

În locuința țărănească românească, ca și în casele boierești din secolul al XVIII-lea, nu se folosea dulapul pentru haine și lenjerie. Funcția acestuia era îndeplinită de lada de zestre (tronul de zestre), care ocupa un loc de cinste în cadrul interiorului, fiind așezată la capătul patului sau pe laviță, ca simbol al femeii măritate,

Muzeul Timpul Omului

Timpul Omului este micuțul muzeu al satului mânzăleștean. Un spațiu simbolic, care explorează legătura dintre Pământ și Om, din perspectiva Timpului. Povestea muzeului se derulează pe fundamentul Pietrei, Lutului și Sării, elementele naturale care stau la baza vieții culturale a mânzăleștenilor. Fiecare obiect de aici

Moara de apa

Moara de apa Frăsineanu din Cătina, astăzi monument istoric, a început să funcționeze la sfârșitul veacului al XIX-lea și a fost scoasă din uz după aproximativ un secol, în primii ani după Revoluție. La măcinarea grânelor era folosită forța apei unui pârâiaș, înainte de vărsarea