Voronetul Buzaului

Biserica Sf Nicolae din Bâscenii de Jos (comuna Calvini) a fost ctitorită în anul 1775 de vătaful de plai Tudor Săseanu, fiind pictată în 1797, apoi reparată în 1863 şi 1879, și recent restaurată. Adăposteşte un ansamblu valoros de pictură murală, bogat în elemente decorative care interpretează în spirit popular temele iconografice tradiţionale, decor

Conacul Saseanu

Casa Saseanu din Bâscenii de Jos, azi monument istoric, a fost ridicată de boierul Constantin Săseanu chiar în anul marii răscoale, 1907. Familia Săseanu, proprietara conacului, își are originea într-o zonă de sași din sudul Transilvaniei. Familia Săsenilor era atestată ca membră a comunităţii săteşti încă din anul

Conacul Maican

Conacul Maican din Varlaam, monument de arhitectură construit în stil brâncovenesc, a fost ridicat în anul 1903 cu ajutorul unei echipe de meșteri italieni. Astăzi așteaptă să se prăbușească. Frumoasa clădire din Varlaam i-a aparținut colonelului Dumitru Dumitrescu Maican, om întreprinzător, implicat și în turismul

Manastirea Izvoranu

Izvoranu este o mănăstire dispărută. Biserica ei, cu hramul Sf. Nicolae, poate fi încă vizitată în Izvoranu, comuna Tisău. Prima menţionare documentară a mănăstirii datează din 25 mai 1604, când Radu Şerban întăreşte mănăstirii Izvorani şi părintelui mitropolit Luca toate moşiile şi satele cumpărate de acesta şi dăruite mănăstirii. Că Luca din Cipru, episcop de

Conacul Angelescu

Monument istoric și de arhitectură, conacul Angelescu din Stâlpu datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. De câțiva ani a fost retrocedat urmașilor familiei Angelescu - Monteoru. Astăzi, la fel ca vila surată din Monteoru, este bine ferecat și zace semiabandonat, în așteptarea unor vremuri mai bune.

Hanul Ionita Ploiesteanu

Hanul Ionita Ploiesteanu, ansamblu de clădiri ridicat pe la jumătatea secolului al XIX-lea la limita de nord a centrului vechi al Buzăului, este încă în picioare. Aflat într-o profundă stare de degradare, imobilul monument istoric adăpostește astăzi câteva familii. Ansamblul, situat pe actuala stradă Alexandru Marghiloman la nr.

Sinagoga

Deși prezența le este atestată documentar din secolul al XVI-lea, evreii buzoieni au constituit o comunitate importantă abia din perioada de înflorire culturală și economică din secolul al XIX-lea, fiind în mare parte negustori și meseriași. Cimitirul evreiesc a apărut în Buzau în anul 1853, iar sinagoga în 1885.

Conacul Stefan Popescu

Conacul din Răducești (comuna Topliceni) a fost, până la naționalizare, una dintre reședințele pictorului Ștefan Popescu. Pe nedrept omis de pe lista monumentelor istorice, conacul Stefan Popescu se încăpățânează să mai rămână o vreme în picioare. Ștefan Popescu a cumpărat moșia de la Răduceşti de la marele