Bazarul

În anul 1575, în Buzău era consemnat Bazarul, al doilea din Ţara Românească, care reprezenta piața permanentă a târgului, cu dughene, prăvălii, pivniţe, magazii și birturi. Este prima atestare documentară din zona Buzăului a unei piețe ca element urbanistic.

Hala de carne si peste

Peste mai bine de trei veacuri, în 1890, sub administrația primarului Nicu Constantinescu, locul se sistematizează și se construiește o Hală de Carne şi Peşte, actualul Bazar (Hala Obor), după proiectul arhitectului Doru Boianovici. Impozanta clădire a îndeplinit mai multe funcții, printre care și cea de cinematograf, pe la jumătatea perioadei comuniste. Până de curând, Bazarul (clădire istorică, parte componentă a centrului vechi) și zona limitrofă, cunoscute din anii 90 ai secolului trecut și ca piața Gorbaciov, își reluaseră parțial rolul inițial, găzduind tot felul de standuri, dughene și prăvălii ale micilor comercianți locali. În 2018, primăria orașului a demarat acțiunea de evacuare a acestora. Astăzi, impunătoarea clădire se consolidează și se restaurează. Se așteaptă mutarea aici a unor birouri ale Primăriei și a ghișeelor de încasări și relații cu publicul. Așa vorbește lumea prin târg.