În anul 1575, în Buzău era consemnată prezența Bazarului, al doilea din Ţara Românească, care reprezenta piața permanentă a târgului, cu dughene, prăvălii, pivniţe, magazii și birturi. Este prima atestare documentară din zona Buzăului a unei piețe ca element urbanistic.

Peste mai bine de trei veacuri, în 1890, sub administrația primarului Nicu Constantinescu, locul se sistematizează și se construiește o Hală de Carne şi Peşte, actualul Bazar (Hala Obor), după proiectul arhitectului Doru Boianovici. Impozanta clădire a îndeplinit mai multe funcții, printre care și cea de cinematograf, pe la jumătatea perioadei comuniste. În prezent, Bazarul (clădire istorică, parte componentă a centrului vechi) și zona limitrofă, cunoscute din anii 90 ai secolului trecut și ca piața Gorbaciov, și-au reluat parțial rolul inițial, găzduind tot felul de standuri, dughene și prăvălii ale micilor comercianți locali. În 2018, primăria orașului a demarat acțiunea de evacuare a acestora și mutarea aici a unor birouri proprii și a ghișeelor de încasări și relații cu publicul.