Biserica dintr-o piatra

Foarte frumoasă și vizibilă din depărtare, făurită cu totul și cu totul din calcar alb de Năeni, Biserica dintr-o Piatra a devenit una dintre principalele atracții turistice ale zonei Dealul Mare. A fost ridicată la sfârșitul secolului trecut pe vârful dealului Colarea din Năeni, lângă necropola tracică, la 600 m altitudine.

Biserica dintr-o piatra ii are drept ctitori pe întreprinzătorii care au exploatat cariera din vecinătate. Purtând hramul Duminica Floriilor, a fost începută de primul investitor de aici, profesorul Gabriel Manole, pentru ca apoi să fie preluată și terminată de Florin Jean Uțică din București, cel care a și finanțat întreaga lucrare. Pictura bisericii este realizată în manieră bizantină, respectând erminia lui Dionisie din Furna, călugăr grec. Este construită în totalitate (inclusiv catapeteasma) din calcar cochilifer de Năeni, din stânca găsită chiar în acest loc. Este înconjurată de ziduri masive din piatră, asemenea vechilor cetăți și este deosebit de frumoasă, mândria locuitorilor din zonă. Biserica dintr-o Piatra este amplasată într-un punct cu o belvedere de invidiat. Spre nord-vest pot fi admirate crestele munților Carpați, iar spre sud se vede ca în palmă Bărăganul. Accesul este facil, drumul până la biserică fiind recent asfaltat. Înainte de-a programa o vizită, este bine să vă informați când este deschisă biserica. Dacă nu-i deschisă, la punctul de informare turistică din Năeni găsiți un ghid local sau măcar o cheie de rezervă.😀

Marian Apostol