Biserica din Ruginoasa

Biserica de lemn din Ruginoasa, monument istoric cu hramul Sf. Vasile, a fost ridicată în anul 1858. Din ansamblul monumental face parte și clopotnița, construită tot din lemn, în același an. În a doua jumătate a veacului al XIX-lea, biserica Ruginoasa deservea o comunitate de cel mult 40 de familii.

Biserica Ruginoasa (comuna Brăești) se află cocoțată pe malul stâng a pârâului Pârscovel, la nici o sută de metri de firul apei. Are formă de navă, cu altar în cinci laturi, cu o turlă cu patru ferestruici, deasupra pronaosului, acoperită cu şindrilă, şi cu pereţi din bârne de stejar. Intrarea în biserică se face printr-un mic pridvor deschis, cu naos şi pronaos de mici dimensiuni. Catapeteasma se pare că a aparţinut unui lăcaş mai vechi, pe ruinele căruia a fost clădită actuala bisericuţă. Icoanele au fost pictate, toate, pe tablă, în anul 1916, fiecare din ele fiind susţinută financiar de câte o familie din sat. Biserica a fost aranjată la interior cu cheltuiala boiernaşului Stoica Măntescu, în anul 1914. Clopotul a fost donat tot de el, în 1924. Prin stilul de construcţie, bisericuța este un document viu al artei sculpturale ţărăneşti în lemn. Stâlpii ciopliţi de la pridvor şi celelalte elemente o aşează printre cele mai interesante lăcaşuri de cult din munții Buzăului.