Gaura Tatarilor

La distanță de o oră de mers cu piciorul, la vest de localitatea Colți, într-un pinten de gresie ce domină valea râului Buzău spre Nehoiu și Pătârlagele, se profilează Gaura Tatarilor, așezare rupestră din vremea tătarilor, după cum relatează localnicii.

La origine naturală, a fost amenajată pentru locuire. Două scorburi parcă croite de o uriașă înaripată, orientate spre nord, conduc în odaia din măruntaiele stâncii. Ioana Popescu, învățătoare în comuna Mlăjet, răspunde chestionarului lansat la 1871 de către Alexandru Odobescu cu informații privind existența spre nordul acestei comune a unei stane de piatră în interiorul căreia se află un fel de odaie dreptunghiulară cu două uși orientate spre nord (înălțimea 60 de 1 ½ stânjeni). Dar, spunea dumneaei, această odaie mai are o ieșire spre vest așa de mare, pe gura căreia ar putea să intre zece oameni deodată. Valea Nehoiului, gazda unor civilizații primitive încă din Paleoliticul superior, cu urme de locuire și din Neoliticul târziu, cu trei așezări și trei necropole la Mlăjet, descoperite între 1986 – 1989, putea fi martoră și a unei succesiuni de civilizații ce s-au stabilit în precreștinism și aici în Vârful Pietrei.

Diana Gavrilă