Culmea Ivanetu

Masivul Culmea Ivanetu, situat la granița cu dealurile subcarpaților de curbură, prezintă importanță prin cele câteva atracții turistice aflate pe cei doi versanți. Totodată, prin drumurile și potecile care îl străbat, acesta asigură o legătură directă între masivele din jur și ariile de interes turistic din nordul Subcarpaților, ca Lopătari sau Aluniș. Culmea Ivăneţu, orientată NE – SV, se menține la circa 1000 m altitudine. Câteva vârfuri mai importante formate din gresie depăşesc aceast nivel: Ivăneţu (1191 m), Arsenie (1115 m), Vârful Oii (1038 m), Zboiu (1114 m), iar în şeile dintre ele înălţimea oscilează între 800 şi 950 m. Zona prezintă un relief deosebit de accidentat. Din cauza tipologiei reliefului, accesul este, cel mai adesea, de două feluri: pe văile determinate de albiile apelor curgătoare şi pe drumurile de plai, care urmează culmile. În locurile unde văile s-au adâncit în gresii găsim cascade şi chei. La sud de vârful Ivăneţu existã un platou larg, Plaiul Nucului. Masivul adăpostește câteva microdepresiuni, reprezentativă fiind cea în care se află cantonat Lacul Mocearu. Ea a rezultat prin dizolvarea sării din adânc, urmată de procese de tasare. Un alt lac, al Tâlharilor, a luat naștere între valurile de alunecare. Se află la baza unei vechi râpe de desprindere.

Nu trebuie uitat că masivul Culmea Ivanetu adăpostește cea mai mare parte a așezarilor rupestre buzoiene, atracția turistică numărul unu a zonei.