Cetatea Carlomanesti

Cetatea Carlomanesti, monument istoric, este atestată documentar la 1871, când apare în Chestionarul arheologic al lui Alexandru Odobescu sub denumirea de Movila cu cetate de la Nişcov. Nefiind un obiectiv turistic, locul este neamenajat și neatractiv, ca majoritatea șantierelor arheologice.

Situl adăpostește bogate vestigii ale culturii Monteoru din epoca bronzului, ale civilizației fierului din prima epocă, Hallstatt și din epoca dacică. Cercetarea arheologică de aici a debutat în 1967, apoi a fost reluată în 2001, după o pauză de 20 de ani. Din perioada dacică au fost cercetate mai multe sanctuare și numeroase construcții civile, a fost descoperit un tezaur de monede din argint și celebrele statuete din lut, cunoscute astăzi în toată lumea drept plastica de la Cârlomănești. De aici provine celebra statuetă zoomorfă cunoscută drept Lupul de la Cârlomănești. Suprafața mare a locuirii, monumentalitatea edificiilor, bogăția descoperirilor și nu în ultimul rând prezența unui rege atestat epigrafic pe un vas ceramic local ne îndreptățește să considerăm situl de la Cârlomănești drept unul dintre cele mai importante din Dacia preromană, centru politic, religios și economic al unui regat din vremea lui Burebista, o veritabilă Davă.

Puțin mai jos de cetatea Carlomanesti s-a încercat, prin 2014, reconstituirea unei mici așezări geto-dace, cu colibe, bordeie și tot felul de acareturi, sub forma unui muzeu în aer liber. Cele câteva construcții au fost distruse de un incendiu de vegetație în toamna lui 2018.